บริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

บริษัท ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริจาคเงินจำนวน 15,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยยากไร้โควิด-19 ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

สอบถามรายละเอียด