บริจาคหมวกกันน็อค

บริษัท ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที. จำกัด มอบหมวกกันน็อคให้กับ เจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อช่วยลดการบาดเจ็บและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับศีรษะ หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

สอบถามรายละเอียด