ธานยานยนต์ รับใบรับรองมาตรฐานจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

📣🎉 บริษัท ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที. จำกัด 🎉🎉 รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อแสดงว่า บริษัท สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยดีเสมอมา และ รักษามาตรฐาน ด้วยปรัญญาที่ให้พนักงานว่า #งานให้ชีวิตยาเสพติดให้ทุกข์ ….👏👏👏👏

สอบถามรายละเอียด