ธานยานยนต์ มอบหมวกกันน็อคสนับสนุนกิจกรรม ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต

บริษัท ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที. ได้มอบหมวกกันน็อคจำนวน 20 ใบ ให้กับ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต เพื่อสนับสนุนกิจกรรม รณรงค์ให้บุคลากรภายในสำนักงานเขตร่วมกันสวมหมวกเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับประชาชน และช่วยในการป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนได้

สอบถามรายละเอียด